Laura Carpier | Béatrice Staffeleu

ELPH-Coaches

Maak je klaar voor een leven
in tevredenheid!

ELPH-Coaching –
de weg van het hart

ELPH staat voor 'Easy Life Program for Harmony' het herstellen van jouw natuurlijke evenwicht en levensvreugde. Het vergroot je bewustzijn en zelfinzicht waardoor je in staat bent verantwoordelijkheid voor jouw leven te nemen. Je krijgt een alomvattend overzicht over de oorzaken van je eigen blokkades en patronen en het wordt stap voor stap duidelijk, hoe je deze ten positieve kunt keren en oplossen. Het doel van de Elph-coaching, is dat je een toestand van duurzame vrede bereikt: daardoor werkt het blijvend door in de rest van je leven.

Mhaádeii heeft voor de Elph-coaching een systeem ontwikkeld, dat uit drie onderdelen bestaat. Deze onderdelen kunnen, al naar gelang, ook los van elkaar worden toegepast.

EPA - De ELPH Persoonlijkheids Analyse

De EPA geeft een plattegrond van je persoonlijkheid: jouw sterktes en zwaktes, en de samenhang van eigenschappen in verleden, heden en voor de toekomst. Het is de leidraad voor de Elph-coaching. De in de EPA beschreven persoonlijkheid verandert niet met Elph-therapie of -coaching, maar je leert bewust te worden van je sterktes en zwaktes, ze te gebruiken en je vaste patronen met humor te bejegenen. Je leert een observator van je eigen leven te worden en de valkuilen die je telkens uit evenwicht brengen, te herkennen. Je leert jezelf aan te nemen en lief te hebben, zoals je bent.

De ELPHing

Bij een Elphing brengt de ELPH-coach je in een diepe ontspanning. De Elphing dient ertoe evenwicht terug te brengen tussen de elementen waaruit een mens is opgebouwd. Dit leidt tot een verbetering van het levensgevoel, een bewustzijnsuitbreiding en het herkennen van oplossingen. Bovendien kun je in het coachingsgesprek vertellen over alle levensterreinen en aangeven waar je tegenaan loopt.

De ELPH-essences

De Elph-essences zijn door Mhaádeii samengesteld als middel om de zelfhelingskrachten ter verandering, direct in het lichaam te activeren. Zij zijn een essentieel middel voor de Elph-coaching, maar kunnen ook los toegepast worden. Iedere essence heeft een specifieke geursamenstelling en een specifieke toepassing. De essences worden ingezet in de vorm van spray, olie en thee.

Meer informatie in de ELPH-shop
Bron: elph-academy.net/coaching-therapie