Laura Carpier | Béatrice Staffeleu

ELPH-Coaches

Maak je klaar voor een leven
in tevredenheid!

Laura Carpier

Elph is voor mij: hartsverbinding, harmonie, vrede, geduld, moed, inspiratie, natuurlijke verandering, humor, discipline, aannemen.

Mijn eerste contact met Elph was een openbaring. De beschrijving van mijn persoonlijkheid in de EPA leek een vertaling van wat ik voel. De sterktes en zwaktes kon ik meteen als waar zien.
Elph werkt niet spectaculair, veranderingen vinden heel geleidelijk en natuurlijk plaats. Na 9 jaar kan ik terugkijken op de weg die ik heb afgelegd: meer in balans, minder strijd, meer in staat aan te nemen wat het leven mij brengt en vooral, de verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen scheppingen. Alles heb ik in mij om in vrede te zijn, de keus ligt bij mij.
Wat ik verinnerlijkt heb, kan ik gebruiken in mijn dagelijks leven. De mensen om mij heen zijn een spiegel en vertellen mij hoe ver ik ben, welke uitdagingen ik nog heb. Met de liefdevolle begeleiding van Mhaádeii kan ik telkens weer in balans komen als ik in oude patronen verval. Iedere dag is er de mogelijkheid om opnieuw te beginnen.
Door als Elph-coach te werken, mag ik anderen ondersteunen om zichzelf aan te nemen zoals ze zijn, in vrijheid en vrede.

Béatrice Staffeleu

Elph is voor mij: mildheid, ontspanning,
bewustwording, het stroomt, rust, vrijheid, levensvreugde.

Mijn naam is Béatrice, dat betekent “geluksbrengende”. Op zoek naar verlichting voor mijn allergie-kwalen, kwam ik in aanraking met ELPH. Behandelaars met een schat aan ervaring, hadden hun werkwijze en levenswerk terzijde geschoven en gekozen voor de weg door Mhaádeii! Ik was nieuwsgierig en ik ervoer hoe de energie in mijn lijf en leven weer ging stromen bij en na ELPHings; hoe vrijheid en vrede hun opwachting maakten en relativeringsvermogen en mildheid voor mezelf en in samenwerking met anderen, zich op natuurlijke wijze openbaarden.
Ik had vragen, levensvragen en ik verlangde naar een oplossing van de blokkades in mijn leven, waardoor ik telkens in dezelfde valkuilen en oude patronen stapte. Ik volgde diverse ELPH-opleidingen, -scholingen en -seminars. “Ben je dan nu klaar met je opleiding?!” vraagt men mij regelmatig. Mijn antwoord is dan: “Nee, met de ELPH ben ik nooit klaar!” ELPH heeft mijn kijk op het leven, nu vanuit Hartverbinding, ingrijpend veranderd. Mijn werkwijze als juf/docent en coach, maar vooral mijn levenshouding als mens zijn er blijvend door gekleurd.
Die ervaring, wil ik graag doorgeven: Dat je elk moment opnieuw kunt beginnen, om jezelf aan te nemen; goed genoeg, zoals je bent. Met ELPH vind je meer bewustzijn over jezelf en je levenspad, waardoor dit op milde wijze, diepgaand, mogelijk wordt. Van Harte, wil ik je hierin ondersteunen!